Informateur Augusteijn: ‘Formatie voortzetten met CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena’

31 maart 2022, 07:38


Lokaal Nieuws

ALTENA – Informateur Roel Augusteijn adviseert de gemeenteraad van Altena de formatie voort te zetten met CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena.

Tussen deze partijen is het vertrouwen aanwezig om de komende weken met elkaar te onderzoeken of gekomen kan worden tot een nieuw coalitie-akkoord in Altena. Bevestigd door de uitslag van de verkiezingen zullen deze vier grootste partijen aan de slag gaan onder leiding van een formateur. De lijsttrekker van het CDA, Roland van Vugt heeft op 18 maart 2022 de heer Roel Augusteijn, voormalig gedeputeerde en burgemeester, gevraagd om te verkennen met welke partijen een coalitie voor de komende vier jaar gevormd kan worden.

De afgelopen week heeft de heer Augusteijn gesprekken gevoerd met alle in de nieuwe raad vertegenwoordigde partijen. Hem is gebleken dat de afgelopen drie jaar een gezonde en constructieve basis is gelegd voor de gemeente Altena. Bevestigd door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de gevoerde gesprekken adviseert de informateur een coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena als meest voor de hand liggend en kansrijk. Deze vier partijen hebben aangegeven nu op inhoud met elkaar te onderzoeken of in deze samenstelling tot een coalitie-akkoord gekomen kan worden.

De heer Augusteijn concludeert dat de verkenningsfase kan worden afgerond en dat er vertrouwen is dat CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena de volgende stap kunnen zetten. Hij rondt hiermee zijn werkzaamheden in Altena af. De vier partijen zullen in onderling overleg een formateur aanstellen die de volgende fase zal begeleiden.