Bouw brandweerkazernes in Almkerk, Hank en Dussen van start

31 maart 2022, 18:50


Lokaal Nieuws

ALTENA – Burgemeester Egbert Lichtenberg en Jolanda Trijselaar, Directeur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, geven 4 april het startsein voor de bouw van nieuwe brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank.

Het gaat om drie functionele gebouwen waarmee de brandweer in Almkerk, Dussen en Hank haar taken weer kan uitoefenen volgens de wettelijke eisen. Het basisontwerp is voor alle drie de kazernes hetzelfde. Aanvullend zijn er accenten die ervoor zorgen dat de kazernes goed aansluiten op hun omgeving. De gebouwen zijn duurzaam en energieneutraal. De bouw van de drie brandweerkazernes wordt min of meer gelijktijdig uitgevoerd. Er is al gestart in Almkerk, nu drie weken later dus in Dussen en over drie weken in Hank. Deze interval van drie weken tussen de verschillende kazernes blijft gedurende het gehele project gehandhaafd voor alle werkzaamheden. De totale bouwtijd per kazerne is ca. 10 maanden.

Burgemeester Lichtenberg: “De gemeente Altena heeft 9 brandweerteams met een eigen kazerne. De kazernes in Sleeuwijk en Werkendam zijn vorig jaar gerenoveerd en nu wordt gestart met de bouw van drie nieuwe kazernes in Almkerk, Dussen en Hank. Straks zijn daarmee alle kazernes weer helemaal up-to-date. Ik ben blij dat straks alle vrijwillige brandweerkorpsen weer een adequate huisvesting hebben, zodat ze hun goede werk voor de veiligheid van de bevolking met plezier kunnen uitvoeren.”

Jolanda Trijselaar “Als Veiligheidsregio zijn we enorm blij met deze drie moderne en functionele brandweerkazernes. Voor een goede lokale brandweerzorg zijn ze van essentieel belang. De aanpak van de gemeente Altena kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Voor de vele vrijwillige brandweerlieden werkt het extra motiverend en we hopen dat het een stimulans is voor mensen om zich aan te melden bij de vrijwillige brandweer.”