ChristenUnie Altena dient motie tijdens ‘laatste raadvergadering’

9 maart 2022, 09:59


Lokaal Nieuws

ALTENA – In de laatste raadvergadering van deze politieke periode dient ChristenUnie Altena een motie in om ervoor te zorgen dat zelfstandige (jeugd)zorgaanbieders en gezinshuizen binnen onze regio de mogelijkheid blijven behouden om individueel in te schrijven bij de komende aanbestedingsronde.

Met de nieuwe aanbestedingsplannen dreigen lokale gezinshuizen en zelfstandige ambulante zorgaanbieders gemangeld te worden door de regels rondom een Europese aanbesteding waar enkel grote aanbieders nog een kans maken. “Het kan wat de ChristenUnie betreft niet zo zijn dat waardevolle lokale zorg voor kinderen in de knel op de tocht zou komen te staan door schaalvergroting en aanbestedingsregels”, aldus ChristenUnie raadslid Hennie Schermers.

In de motie die ChristenUnie Altena met steun van CDA, AL, SGP, PA en VVD indient, wordt het college opgedragen de aanbestedingsplannen te herzien zodat kleinschalige zorgaanbieders en gezinshuizen individueel kunnen blijven deelnemen aan de aanbesteding. Daarnaast spreekt de motie uit dat er voor kleinschalige jeugdzorg, zoals de lokale gezinshuizen, een status aparte moet worden gecreëerd in de aanbestedingsregels zodat deze belangrijke lokale zorginitiatieven ook in de toekomst gewaarborgd blijven.