SGP Altena stelt vragen over bomen bij ‘Hof Albrecht’ in Werkendam

2 maart 2022, 09:42


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – Volgens SGP Altena ondervinden alle appartementen, met zicht op De Graaff, problemen van de aanwezige bomen. De kopers van deze appartementen hebben tijdens het kernbezoek aandacht voor het probleem gevraagd. Dit is voor de SGP de reden geweest, om schriftelijke vragen te stellen.

Tijdens het kernenbezoek van de gemeenteraad aan Werkendam op 15 februari en de inspraak tijdens de Altenaronde op dezelfde datum, is het probleem van de aanwezige bomen, welke zeer dicht bij het in aanbouw zijnde appartementencomplex ‘Hof Albrecht’ in Werkendam staan, volgens SGP Altena nog eens extra duidelijk geworden.

De partij vraagt het college of dat men het ermee eens is dat de ontstane situatie onwenselijk is. Ook stroken de verbeelde bomen in de situatietekening en de impressies qua grootte en positie niet met de werkelijkheid. De SGP stelt ook vragen over de bomen zelf. Ook vraagt men of het mogelijk is om de bomen te snoeien, zodat deze geen belemmering meer vormen voor de lichtinval. Tot slot wil de SGP weten of de bomen eventueel zonder kapvergunning zijn te verwijderen en of men anders bereid is wel een kapvergunning te verlenen.