SGP Altena stelt schriftelijke vragen over jaarwisseling

25 februari 2022, 17:25


Lokaal Nieuws

ALTENA – In de raadsinformatiebrief van 8 februari 2021 geeft het college van Altena een terugblik op de jaarwisseling 2021/2022.

Volgens SGP Altena staat voorop dat veel goed is gegaan tijdens de jaarwisseling. Bij de fractie van SGP Altena is dan ook veel waardering voor de inzet van vele ambtenaren, politie, hulpverleners, maar ook van de burgemeester, om de jaarwisseling in goede banen te leiden. SGP Altena: “Helaas moeten we ook constateren dat, ondanks alle inzet, er op diverse plaatsen in de gemeente, maar vooral in Veen, de openbare orde en veiligheid in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling ernstig is verstoord. Dit roept vragen op.”

Zo wil SGP Altena weten hoe het kan dat het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk los kan worden gezien van handhaving van de openbare orde en veiligheid? Of de veiligheid van omstanders en omwonenden in gevaar geweest? Het college spreekt over een gemoedelijke sfeer. SGP Altena vraagt zich af voor wie dit geldt. De partij wil weten hoeveel personen zijn aangehouden en of schade op deze personen verhaald kan worden. Tot slot wil men weten wat de omvang is van de schade in het private domein.