Provincie gaat letten op gezondheid bij eventuele bouw van windmolenpark Avelingen

15 februari 2022, 17:51


Lokaal Nieuws

REGIO – Bij de eventuele bouw van het windmolenpark in Avelingen gaat de provincie Zuid-Holland scherper letten op de gezondheid van mensen die er in de buurt wonen of werken.

Tot nu toe werd er bij de bouw van windturbines gekeken naar het effect van de slagschaduw van de wieken op de omgeving. Geluid werd ook in kaart gebracht, maar als het om laagfrequent geluid ging, gebeurde dat niet. Bij andere windmolenparken in de provincie blijkt juist dat voor bijvoorbeeld slaapproblemen te zorgen.

Bij het openstellen van milieu-effectrapportage voor windmolenparken met meer dan drie molens moeten de bouwers voortaan ook kijken naar laagfrequent geluid en trillingen. Dat geldt dus ook voor het beoogde park in Avelingen, dat aan de overkant van de Merwede ter hoogte van Werkendam en Sleeuwijk moet komen. Ook voor inwoners van die kernen is dat van belang omdat geluid over water verder draagt dan over land.