Actieplan Veiligheid Altena 2022

11 februari 2022, 09:19


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van burgemeester en wethouders van Altena heeft het Actieplan Veiligheid 2022 vastgesteld. Elke vier jaar stelt de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid vast. Het college maakt op basis hiervan elk jaar een actieplan om het beleid om te zetten in een praktische aanpak.

Voor een zo groot mogelijk resultaat is het plan opgedeeld in drie thema’s: zorg en veiligheid, woon- en leefomgeving en ondermijning. Ieder thema kent eigen projecten. Binnen het thema woon- en leefomgeving ligt de focus in 2022 op het intensiveren van buurtpreventieteams. Hiervoor gaan in Werkendam en Andel pilots van start waarbij buurtpreventieteams getraind worden. Tegelijkertijd komt er meer ondersteuning van de buurtpreventieteams door de gemeente. De samenwerking tussen zorgprofessionals en veiligheidsexperts wordt geïntensiveerd omdat onze samenleving daar nadrukkelijk om vraagt. En uiteraard gaan de acties waarmee ondermijning wordt voorkomen, boven tafel komt en wordt teruggedrongen onverminderd verder.

Burgemeester Egbert Lichtenberg: “Dit plan geeft inzicht in onze activiteiten op het gebied van veiligheid. Alle inwoners en bedrijven hebben het recht zich veilig te voelen, thuis en op het werk. Met deze acties dragen wij daar als gemeente aan bij. We ondernemen concrete acties om de veiligheid te verbeteren. We staan voor een veilig woon- en leefklimaat en we zetten ons in om georganiseerde criminaliteit in wijken en op bedrijventerreinen tegen te gaan. Dit doen we samen met veiligheidspartners e?n onze inwoners.”