ChristenUnie Altena presenteert verkiezingsprogramma ‘Samen bouwen aan Altena’

5 februari 2022, 06:43


Lokaal Nieuws

GIESSEN – ‘Samen bouwen aan Altena’ is de titel van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Altena, dat onlangs werd gepresenteerd. Nicolette van Andel van de Hartenjager in Giessen nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van ChristenUnie- lijsttrekker Anne Duizer.

Anne Duizer: “Het programma van de ChristenUnie in Altena telt 10 hoofdstukken en staat vol met goede plannen voor Altena. We hebben met veel mensen gesproken.  Veel leden maar ook niet-leden hebben actief meegedacht.” De ChristenUnie zet zich maximaal in voor betaalbaar en duurzaam wonen voor alle leeft?den waarb? voldoende ruimte is voor natuur en vergroening. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor goede (jeugd-)zorg met een persoonlijke aanpak en keuzevrijheid. In Altena is geen ruimte voor drugs.

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een goed, eerlijk en betrouwbaar bestuur een belangrijke basis vormt voor een bloeiende samenleving waarin iedereen kan participeren. De gemeente moet goed bereikbaar en benaderbaar zijn voor al haar inwoners. Het complete programma van ChristenUnie Altena is te vinden op www.altena.christenunie.nl.