CDA pleit voor camera op transferium Prinsentuin Andel

27 januari 2022, 09:45


Lokaal Nieuws

ANDEL – Langs de Hoge Maasdijk in Andel komt, als ook de gemeenteraad daarmee instemt, een transferium. Volgens het college van B en W is dit een goede oplossing voor de verkeersonveilige situatie bij Curio Prinsentuin.

Al jaren is de situatie bij deze school de politiek en bewoners een doorn in het oog. Meerdere voorstellen zijn in de loop van de jaren voorbij gekomen. Ook betrokken partijen waaronder Curio Prinsentuin, de dorpsraad van Andel en directe omwonenden zijn blij met de oplossing. Tijdens de behandeling van dit onderwerp was vooral de mogelijke overlast van hangjongeren, omdat deze locatie buiten het gezichtsveld van bewoners ligt. Voor CDA-raadslid Otto van Breugel  een belangrijk punt van zorg.  Een camera ter plaatse zou volgens Van Breugel al een oplossing kunnen bieden.

Ook de verkeerssituatie op de hoge Maasdijk, waar de bussen uitkomen op een 60 km weg, baarde hem zorgen. Wanneer de gemeenteraad instemt met dit voorstel zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een camera op te hangen om zo overlast te voorkomen. Verder krijgt al het verkeer op de Hoge Maasdijk voorrang op de bussen die van het transferium komen.