College Altena wil visie voor Veense Put opstellen

22 januari 2022, 06:59


Lokaal Nieuws

VEEN – Afgelopen dinsdag werd tijdens de Altenaronde wederom gesproken over de problematiek rond de Veense Put. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een visie voor het gebied te gaan opstellen.

Hierin zouden ook maatregelen worden opgenomen om een kwaliteitsverbetering van het gebied te bereiken. Eén van de belangrijkste maatregelen is het ‘verdunnen’ van de bebouwing. De gemeente koopt dan grond en opstallen aan om plaats te maken voor natuur en landschap. De kwaliteitsverbetering is een voorwaarde van de provincie om mee te werken aan het plan.

Verantwoordelijk wethouder Shah Sheikkariem gaf aan te verwachten dat in maart een intentieovereenkomst met de Vereniging de Veense Put zal zijn afgesloten. Over het draagvlak onder de leden van de vereniging kon Sheikkariem geen uitsluitsel geven. Op dinsdag 25 januari praat de raad tijdens de Altenatafel weer over het collegevoorstel.