Provincie Zuid-Holland ondersteunt elektrificering van Riveer

19 januari 2022, 17:08


Lokaal Nieuws

REGIO – De provincie Zuid-Holland ondersteunt de elektrificering van veerdienst Riveer. Dit heeft de provincie te kennen gegeven door een subsidie te verlenen van ruim 5 ton.

Het bedrag is bedoeld voor de aanpassingen van de steigers in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam en het realiseren van het laadsysteem voor de elektrische veren die op dit moment gebouwd worden. De elektrificering is een innovatieve ontwikkeling die bijdraagt aan een duurzame bereikbaarheid van de samenwerkende oevergemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De drie gemeente hebben zich de afgelopen periode ingespannen om dit bij diverse subsidieregelingen in beeld te brengen. De provincie Zuid-Holland reageerde positief op het verzoek voor financiële ondersteuning, mede vanwege de voorbeeldwerking die de elektrificering van de veerdienst kan hebben.

Zuid-Holland steunt de ontwikkeling met een toezegging de kosten van de aanpassing van de steigers in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem als subsidie te vergoeden. Normaal wordt 80% van de kosten vergoed, maar vanwege het bijzondere provinciaal belang en de ingezette duurzame ontwikkeling is 100% van de kosten als subsidie aangemerkt met een maximum van respectievelijk € 200.000 en € 146.500. Daarnaast is voor het innovatieve automatische laadsysteem voor de elektrische veren een subsidie van € 197.000 toegezegd. In totaal ondersteunt de provincie hiermee de drie samenwerkende gemeenten voor € 0,55 miljoen. De hoop is dat de provincie Noord-Brabant het voorbeeld van Zuid-Holland volgt. De verbreding van de A27 zal het belang van de veerdienst tussen beide provincies nog meer benadrukken.