CDA stelt schriftelijke vragen over bezwarencommissie

5 januari 2022, 14:07


Lokaal Nieuws

ALTENA – Wie zich door de (gemeentelijke) overheid benadeeld voelt, kan bij de bezwarencommissie terecht voor het indienen van een bezwaar. De werkzaamheden van de bezwarencommissie zijn momenteel onvoldoende transparant. Dat stelt het CDA in een brief met schriftelijke vragen aan het college.

Inwoners hebben het recht zich te verdedigen wanneer de overheid een besluit neemt dat indruist tegen hun belangen. Het doel van de bezwaarprocedure is dat inwoners, via deze procedure, op een toegankelijke en transparante manier argumenten kunnen uitwisselen met de instantie die hen benadeeld. De transparantie is volgens het CDA momenteel echter ver te zoeken. De partij deed navraag bij de griffie over de commissie, waarna bleek dat data al meer dan een jaar niet meer worden gepubliceerd vanwege de coronamaatregelen. Bovendien zijn de hoorzittingen sinds 2021 niet meer opengesteld voor publiek.

Het CDA zegt het belangrijk te vinden dat het werk van de commissie niet langer in nevelen gehuld is: “Al deze informatie is niet alleen van belang voor onze inwoners, maar ook voor de gemeenteraad. Het biedt hen inzicht waar de uitvoering van beleid knelt en wat de mogelijke gevolgen zijn van haar beleid en besluiten.” De fractie wil van het college weten hoe de gemeenteraad, maar ook de inwoners, kennis kunnen nemen van de ingediende bezwaren en de afhandeling van de adviezen. Ook wil de partij weten waarom er niet gezocht werd naar een oplossing voor de openbaarheid van de bezwarencommissie. Daarnaast wil men weten waarom de samenstelling van de commissie niet terug te vinden is op de website van de gemeente.