Het Rijk betaalt grootste deel van onderzoekskosten naar windmolens

4 januari 2022, 21:00


Lokaal Nieuws

REGIO – Het Rijk betaalt het grootste deel van de onderzoekskosten naar windmolens op Avelingen. De locatie blijkt al enkele jaren op een lijst van het Rijk te staan als mogelijke locatie voor windmolens.

In het verdiepend onderzoek wordt onderzocht of er volgens de wet ruimte is voor windmolens op Avelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor natuurbehoud. Verder is maatschappelijk draagvlak belangrijk.

Voor Avelingen laat de provincie Zuid-Holland de Rijksuniversiteit Groningen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de mening van de omgeving over de windmolenplannen. Het gaat hierbij om een brede steekproef over gemeentegrenzen heen.