Ondersteunende maatregelen voor ondernemers en ondernemingen

24 december 2021, 17:14


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena onderkent de blijvende nadelige gevolgen voor ondernemers, ondernemingen en organisaties door de coronacrisis. Aanhoudende of terugkerende coronamaatregelen blijven nodig. De verwachting is dat dit ook in 2022 het geval zal zijn.

De coronamaatregelen zullen – in meer of mindere mate – incidentele kosten voor ondernemers, bedrijven en organisaties met zich meebrengen. Deze kosten kunnen te maken hebben met het opnieuw opstarten, aanpassen of gedwongen tijdelijk stilleggen van de activiteiten. Het college wil deze partijen in 2022 waar mogelijk bijstaan. Om hen te ondersteunen wil de gemeente met drie regelingen hulp bieden in deze ongewisse tijden.

De gemeente Altena verruimt de tijdelijke subsidieregeling ‘Stimuleringsfonds Altena corona’. De regeling past hierdoor beter bij de voortdurende en terugkerende coronamaatregelen. Meer bedrijven kunnen zo van de regeling gebruik maken. Ondernemers, bedrijven en organisaties die geraakt zijn door corona, kunnen een subsidie aanvragen voor bepaalde activiteiten, die nodig zijn in verband met de landelijke coronamaatregelen, ook als deze langer aanhouden of vaker terugkeren. U kunt een aanvraag doen voor incidentele kosten die zijn gemaakt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Hiervan kan 50% vergoed worden, tot een maximum van €1.500 per aanvrager. Het totale subsidiebedrag is € 90.000, -. Informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier, staat op de gemeentelijke website.

Zelfstandige ondernemer die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze verruiming is verlengd tot en met maart 2022.

Kleine ondernemers en ZZP’ers die door de coronacrisis in de knel zijn geraakt kunnen ook bij de gemeente aankloppen voor hulp als zij een andere koers in willen slaan. Deze heroriëntatie houdt in dat de ondernemer kijkt hoe hij straks weer een bedrijf kan runnen dat voldoende inkomsten oplevert. En als dit met zijn huidige activiteiten niet realistisch is, wat voor werk hij dan kan doen. Ondernemers kunnen bij de gemeente vragen om een persoonlijk gesprek voor vragen over het traject voor heroriëntatie. Dat kan via een e-mail naar zzp@gemeentealtena.nl.