Nieuwjaarsreceptie wordt Voorjaarsreceptie

24 december 2021, 16:38


Lokaal Nieuws

ALTENA – Helaas kan ook de nieuwjaarsreceptie van Altena die oorspronkelijk gepland stond op 3 januari 2022 niet doorgaan. Het college heeft daarom besloten de Nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar de middag van zaterdag 19 februari 2022 en er een Voorjaarsreceptie van te maken.

Als op 19 februari de beperkende corona-maatregelen nog gelden, wordt de receptie verplaatst naar dinsdag 26 april 2022 ’s avonds. De verplaatsing van de nieuwjaarsreceptie betekent dat ook de uitreiking van de eerste echte Parels en de Schaal van Altena doorschuift. Deze feestelijke uitreiking vindt nu ook op 19 februari plaats. Als de voorjaarsreceptie wordt doorgeschoven naar 26 april, worden de Parels bij de genomineerden thuis uitgereikt. Voor de uitreiking van de schaal wordt een specifiek moment geprikt.

Burgemeester Lichtenberg: “We vinden het heel belangrijk dat we in 2022 toch een moment kiezen om bij elkaar te kunnen zijn. In 2021 is de receptie vervallen, maar daar kiezen we in 2022 nadrukkelijk niet voor. Het college en ook de raad ziet er naar uit om inwoners en al die betrokkenen bij organisaties en verenigingen de hand te schudden. Laten we hopen dat 19 februari daar het moment voor kan zijn en anders zien we elkaar op 26 april. En natuurlijk willen we ook graag die inwoners en organisaties die genomineerd zijn voor de Parel en de Schaal van Altena in het zonnetje zetten. Dat hebben zij immers allemaal meer dan verdiend.”