Verbouwing gemeentewerf Giessen van start

19 december 2021, 13:51


Lokaal Nieuws

GIESSEN – De aanbesteding voor de ver- en nieuwbouw van de gemeentewerf te Giessen is afgerond. Daarmee kan er nu gestart worden met de verbouwing.

Na beoordeling van de inschrijvingen is Almbouw uit Giessen als economisch meest voordelige inschrijver gekwalificeerd voor wat betreft de gebouwen en hoveniersbedrijf Schutte uit Almkerk voor wat betreft de terreininrichting. Met de werkzaamheden is een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro gemoeid. De beoogde kosten vallen wel 16% hoger uit. Dit voornamelijk door de aanschaf van zonnepanelen. Deze investering valt wel binnen een krediet wat al in 2018 beschikbaar was. Er zal nog een aanvullende subsidie worden aangevraagd. Het is niet noodzakelijk gebleken om de overschrijding voor te leggen aan de gemeenteraad.

Een deel van de gemeentewerf wordt verbouwd en er komt een nieuwe eigen zoutloods. De hele aanpak is gericht op duurzaamheid en natuur inclusiviteit. Tijdens de verbouwing blijft de milieustraat gewoon open voor publiek. Mogelijk kunt u wel wat hinder ondervinden als u afval komt brengen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio maart volgend jaar worden afgerond.