Schriftelijke vragen vergunningsaanvraag vestiging arbeidsmigranten

18 december 2021, 06:07


Lokaal Nieuws

ANDEL – Het CDA in Altena is verbaasd over een aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten in een huis in Andel.

De aanvraag heeft betrekking op het pand Burgemeester van der Schansstraat 46. Een woonhuis met schuren waar ooit een boerderij was gevestigd. De bewoners hebben het pand verkocht. Het CDA wil nu van het college weten of de aanvrager overleg heeft gevoerd met de omgeving van het pand en de gemeente. En of daarin een inschatting is gemaakt of de aanvraag kansrijk is. Zij wijst daarbij op het raadsbesluit waarin is vastgelegd dat het huisvesten van arbeidsmigranten binnen één woning, alleen mogelijk is door een zogeheten wijzigingsmogelijkheid toe te passen en spreekt het vertrouwen uit dat de aanvraag zorgvuldig getoetst wordt.

Fractievoorzitter Arno Bouman van CDA Altena: ” De woningnood in Altena hoog. Eigenlijk voor iedereen maar zeker voor starters en senioren. Op allerlei vlakken probeer ik als raadslid hier aandacht voor te vragen. Gelukkig wordt dit probleem breed gedeeld en is er vanuit de gemeente Altena ook actie. Het gaat alleen niet snel genoeg. Dat bestaande huizen in dorpen worden omgevormd tot een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten helpt dan zeker niet mee. Deze week stond deze vergunningsaanvraag in de krant. Naar aanleiding hiervan heb ik namens de CDA Altena fractie net vragen gesteld aan het college. Ons inziens zou een dergelijke vergunning, in dit geval niet verleend moeten worden en zou de aanvrager hier al direct op gewezen kunnen worden zodat lange administratieve procedures achterwege kunnen blijven.”