Doe de aanvraag bestemmingsplanwijziging voor 1 januari

19 december 2021, 13:57


Lokaal Nieuws

ALETNA – Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Dat heeft gevolgen voor ruimtelijke plannen. Een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging kan nog tot 1 januari 2022.

Wilt u een aanvraag doen voor een bestemmingsplanwijziging? Dat kan nog tot 1 januari 2022. Zo is er nog voldoende tijd voor het voorbereiden en ter inzage leggen van het bestemmingsplan volgens het huidig recht. Daarmee voorkomt de gemeente dat u het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet, wat kan zorgen voor vertraging en extra kosten.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. Voor meer informatie kunt u via mail contact opnemen via vergunningen@gemeentealtena.nl.