Aanbesteding ombouw A27 loopt

23 december 2021, 17:49


Lokaal Nieuws

REGIO – Het aanbestedingstraject voor de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Hooipolder en Houten loopt inmiddels.

Na de start van de aanbesteding in juli 2021 zijn inmiddels drie aannemerscombinaties in de selectiefase van de aanbesteding geselecteerd. De drie geselecteerde aannemerscombinaties zijn nu bezig om alle beschikbare informatie te bestuderen om uiteindelijk te kunnen zorgen voor een passende inschrijving. In deze fase van de aanbesteding wordt uiteindelijk één aannemerscombinatie geselecteerd om het werk te mogen uitvoeren.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de snelweg in de loop van 2023 starten. Netwerkbeheerders zijn al bezig met het verleggen van hun kabels en leidingen. De komende maanden zullen diverse telecomproviders ook starten met verleggingen.