Vrijwilligers maken het verschil in Altena

7 december 2021, 12:37


Lokaal Nieuws

ALTENA – Zeven december is het nationale vrijwilligersdag. De gemeente Altena besteedt dit jaar een tweede keer op rij extra aandacht aan een speciale groep vrijwilligers.

Vorig jaar zijn bij alle maaltijdbezorgers een bloemetje bezorgd. Dit jaar zijn de bestuursleden en vrijwilligers die actief zijn bij ouderenbonden, ouderensozen en afdelingen van de Zonnebloem verrast. Deze vrijwilligers hebben de hele coronaperiode zoveel mogelijk de moed er in gehouden. Ze hebben hun best gedaan contact te houden en extra aandacht te besteden aan ouderen in Altena. Juist voor ouderen, die niet gemakkelijk van huis kunnen, is dat bezoek heel belangrijk. Toen het even kon zijn activiteiten weer van start gegaan. Nu zijn veel ouderen weer aangewezen op de telefoon, de brievenbus en de mailcontacten. Deze week bieden burgemeester en wethouders verschillende bestuursleden een bloemetje aan. In de loop van de decembermaand ontvangen alle aangemelde vrijwilligers van de ouderenorganisaties een Altenaboxbon.

Zeker de Zonnebloemafdelingen in Altena kunnen goed nieuwe bezoekvrijwilligers gebruiken en dat geldt ook voor ouderenbonden en de ouderensozen. Mensen kunnen zich nu al aanmelden, zodat in het voorjaar alle activiteiten weer van start kunnen gaan. Kijk voor contactadressen in de gemeentegids van Altena https://www.gemeentealtena.nl/gemeentegids.