Extra energiecoaches voor Altena om aan aanvragen te kunnen voldoen

7 december 2021, 12:57


Lokaal Nieuws

ALTENA – Altena gaat extra energiecoaches werven om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Volgens wethouder Ronald van Vugt zijn er de afgelopen periode honderdvijftig aanvragen ingediend voor het advies van een coach voor bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden.

De capaciteit van de gemeente is nu te beperkt om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Het tekort kwam aan het licht tijdens het bespreken van de Warmtevisie. Daarmee zet de gemeente tot 2030 vooral in op isolatie en besparing en in mindere mate op het afkoppelen van aardgas.

Daarnaast wil het college de communicatie richten op specifieke doelgroepen. Dat vraagt volgens Van Vugt mogelijk om een ander type communicatie dan in gemeenteland gebruikelijk is, waarbij misschien een gedragsdeskundige ingezet moet worden.