AltenaLokaal stelt, in rijmvorm, vragen over lege kliko’s op straat

30 november 2021, 17:45


Lokaal Nieuws

ALTENA – AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van de gemeente Altena. De aanleiding zijn de kliko’s die door de vuilophalers na lediging ‘klakkeloos’ worden achtergelaten midden op straat met alle mogelijke gevolgen van dien.

Inwoners uit diverse kernen hebben, volgens AltenaLokaal, al meermalen een klacht ingediend of een melding gemaakt bij de gemeente. Volgens de partij blijft het resultaat uit en geeft dit aanleiding om de verantwoordelijke wethouder aan te spreken. Geheel in stijl van de sinterklaastijd heeft AltenaLokaal gekozen voor een ludieke wijze, zodat deze serieuze zaak opgemerkt wordt. AltenaLokaal: “De afvalophaaldienst dient te worden aangesproken en het gedrag van hun medewerkers dient echt te veranderen, dit kan zo niet en moet echt snel worden aangepakt.”

Al eerder pleitte fractievoorzitter Philip den Haan van AltenaLokaal voor een betere dienstverlening: ” AltenaLokaal vindt dat de dienstverlening in onze mooie gemeente beter dient te verlopen. De magere 6 moet echt naar een dikke 8 op alle beleidsterreinen. Maar om bij dit issue te blijven: van terugplaatsing kliko’s tot het serieus in behandeling nemen van klachten en meldingen van inwoners omtrent deze vreemde manier van achtergelaten kliko’s.”