Start project ‘Automaatje’ laat langer op zich wachten

28 november 2021, 16:12


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het project Automaatje loopt in de gemeente Altena vertraging op.

Automaatje is een initiatief van de ANWB. Vrijwilligers vervoeren minder mobiele inwoners van de gemeente voor een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer. De ANWB regelt de software om een rit te reserveren, de begeleiding van de chauffeurs en benodigde materialen. De gemeente Altena wil het project graag gaan starten, maar onder andere door het werven van een projectleider en voldoende vrijwilligers moet de geplande start worden verschoven. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders middels een raadsinformatiebrief laten weten aan de gemeenteraad.

Naar schatting zijn in Altena circa 3300 inwoners die graag op pad zouden willen maar geen vervoer hebben.