Informatiebijeenkomst Polstraat Wijk en Aalburg

7 november 2021, 10:28


Regio Info

WIJK EN AALBURG – Na gesprekken met bewoners, bezoeken en onderzoek heeft de gemeente Altena een nieuwe visie opgesteld voor de Polstraat in Wijk en Aalburg.

Graag legt de gemeente deze conceptvisie voor aan bewoners en andere belangstellenden tijdens een informatieavond.

U bent van harte welkom maandagavond 15 november vanaf 19.30 uur in de d’Alburcht in Wijk en Aalburg. Aanmelden kan tot 12 november door te mailen naar t.schoester@gemeentealtena.nl.