Bezoek VVD-Tweede Kamerlid Ingrid Michon aan Altena

7 november 2021, 15:47


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op vrijdag 5 november bracht Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) een werkbezoek aan de gemeente Altena. Michon is namens de Tweede Kamerfractie woordvoerder veiligheid.

De VVD maakt zich, landelijk en lokaal, zorgen over de grote ontwrichtende gevolgen van de georganiseerde misdaad op onze samenleving. Om deze misdaad aan te pakken, is politie en handhaving keihard nodig. Om te zien welke problemen er spelen in een landelijke gemeente, was Michon in Altena. Michon werd door Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB) ontvangen bij Fort Giessen. Bij SSIB werken boa’s van diverse organisaties samen om criminaliteit in het buitengebied te bestrijden. Deze natuurinspecteurs deelden hun zorgen met Michon. De mannen schetsten hoe de ondermijnende criminaliteit doorgedrongen is tot het buitengebied en de Brabantse natuur; ze gaven voorbeelden van wildstroperij, wapenhandel en drugsdumpingen en vertelden hoe ze er niet altijd in slaagden dat snel te bestrijden. Daar zaten verbeterpunten, die ze aan het VVD-Kamerlid meegaven. Michon-Derkzen zei de discussie in Den Haag aan te willen slingeren.

Tegelijkertijd is ook regionaal en lokaal actie nodig. Die oproep van de natuurinspecteurs namen lokale VVD’ers Robert van Dijk, Jan Kolff en Rik van der Pluijm dan ook ter harte: “Op alle politieke niveaus moeten we kijken naar hoe we zicht en grip kunnen krijgen op de veiligheid in ons buitengebied. De mannen die we gesproken hebben, hebben in die veiligheid een kernfunctie. Als politiek moeten we aandacht hebben voor hun taak, de uitvoering daarvan en hoe we de knelpunten daar weg kunnen nemen”, aldus Van der Pluijm. “Als we dat niet doen, blijven we op 1-0 achter in de strijd met criminelen.”