Altena doet mee aan ErvenPlus

4 november 2021, 17:29


Lokaal Nieuws

ALTENA – Gemeente Altena doet mee met het ErvenPlus project, waarbij erven aantrekkelijker worden gemaakt voor dieren als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.

De aanwezigheid van deze dieren gaat achteruit doordat erven steeds ‘kaler’ en netter worden. ErvenPlus is een project van Brabants Landschap, projectbureau Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Met beplanting, nestkasten en zaadmengsels wordt het erf verbeterd als leefgebied voor verschillende dieren. Wethouder Roland van Vugt: “Erven zijn van oudsher een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het platteland. Wij willen dat leefgebied in stand houden en verbeteren. Daarom doen we mee aan ErvenPlus. En we hopen dat veel erfeigenaren meedoen. Altena wil een aantrekkelijk thuis blijven voor mensen, maar ook voor soorten als zwaluw, mus, uil en vleermuis.”

Via de ErvenPlus regeling worden scans uitgevoerd om te kijken naar maatregelen. Bijvoorbeeld gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, die aan de inwoners wordt voorgelegd. Bij akkoord worden de maatregelen uitgevoerd.

Inwoners die op een erf in het buitengebied wonen, en geïnteresseerd zijn in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen kunnen zich aanmelden via www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Vervolgens wordt beoordeeld of het erf in aanmerking komt om deel te nemen aan ErvenPlus. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.