Gemeente gaat op zoek naar parkeerplaatsen in centrum van Werkendam

29 oktober 2021, 12:11


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – De gemeente Altena gaat op zoek naar parkeerplaatsen in het centrum van Werkendam. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op vragen van de raadsleden Rene Roovers en Otto van Breugel van CDA Altena.

Beide raadsleden stelden vragen over de parkeercapaciteit en de verkeersdoorstroming in het centrum van Werkendam. Het college herkent de knelpunten rondom de parkeercapaciteit en daarmee verkeersdoorstroming in het centrum van Werkendam. Uit eerder onderzoek bleek een parkeerdruk voor het hele centrum van 90% in de ochtend en 72% in de middag. Een bezettingsgraad van 85% wordt gezien als de ondergrens.

Het college gaat in op het verzoek van beide raadsleden om voor de korte termijn op een creatieve wijze te zoeken naar extra parkeermogelijkheden, ondanks de wetenschap dat extra parkeermogelijkheden fysiek nauwelijks mogelijk zijn in het centrum van Werkendam. Wel zijn er wellicht kleinschalige mogelijkheden voor uitbreiding en kan worden gezocht naar optimalisatie van het gebruik van de parkeerplaatsen. Ook gaat de gemeente onderzoeken of op het Plein extra parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd door de locatie van de bushalte anders te situeren. Het college geeft verder aan dat na het gereed komen van de bouwwerkzaamheden in het gebied de Burcht meer goed bereikbare parkeercapaciteit beschikbaar zal komen.