Groen gas uit rioolwater bij Energiefabriek West in Sleeuwijk

22 oktober 2021, 14:38


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – Waterschap Rivierenland draagt de zorg voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water in sloten en weteringen. Daarnaast is er de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Een mooie stap daarin is Energiefabriek West in Sleeuwijk. Eind 2020 is men van start gegaan.

Als waterschap is er de ambitie om in 2030 energieneutraal te ondernemen. Daarom bespaart men energie waar dat kan en wordt duurzame energie opgewekt door de aanleg van zonneparken en het omzetten van slib uit afvalwater naar biogas. Dit gebeurt nu onder andere op de zuivering in Sleeuwijk bij Energiefabriek West.

Dankzij de samenwerking met de gemeente Altena en aannemer Pannekoek GWW wordt uit de wijde omgeving van Sleeuwijk slib gewonnen uit rioolwater en omgezet in groen gas. Heemraad Henk van ’t Pad en wethouder Roland van Vugt zijn heel blij met deze ontwikkeling.