Steun voor ondernemers met sociaal oogmerk

21 oktober 2021, 09:10


Lokaal Nieuws

ALTENA – Steeds meer ondernemers willen met hun onderneming bijdragen aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen.

Raadslid René Roovers van CDA Altena wil dat de gemeente Altena deze groep, die ook zijn getroffen door de coronapandemie, nu gaat steunen om zo meer banen te behouden voor kwetsbare inwoners. Afgelopen raadsvergadering diende Roovers een motie hiervoor in. Tijdens de raadsvergadering is het ‘corona veerkracht en herstelplan’ vastgesteld. Het plan geeft het kader aan waarop financiële steunverzoeken worden beoordeeld met als doel om de samenleving weer op gang te helpen.

Roovers heeft tijdens de raadsvergadering met een motie in het bijzonder aandacht gevraagd voor ondernemers met een sociaal maatschappelijk oogmerk zoals bijvoorbeeld Lunchroom ’n Tikkie Anders, kadowinkel ’n Tikkie Verderop of lunchroom Je Kans. Deze ondernemers, die werk bieden aan mensen met een beperking en daarmee een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, kunnen tot de dag van vandaag geen aanspraak maken op steun van de overheid. René Roovers: “De gemeente Altena moet ook deze ondernemers ondersteunen als zij door de coronacrisis in de financiële problemen komen.” Het voorstel kreeg steun van SGP, ChristenUnie en PvdT.