Waterschap Rivierenland houdt controle op onderhoud sloten

16 oktober 2021, 05:52


Lokaal Nieuws

REGIO – Vanaf 1 november (in het gebied Altena vanaf 1 december) start Waterschap Rivierenland met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in het rivierengebied.

Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede doorstroom van het water en een goede waterkwaliteit. Eigenaren van gronden langs de te controleren sloten moeten de sloot en de aanwezige duikers vrijhouden van een teveel aan planten, vuil en andere materialen die de vrije doorstroming van het water tegengaan.

Het onderhoud moet vóór 1 november (in het gebied Altena vóór 1 december) uitgevoerd zijn. Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met de beschermde planten en dieren in de sloot. Voor een bewoonbaar rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgt men met stuwen en gemalen voor een goede doorstroom van het water. Ook wordt het rioolwater gezuiverd en wordt er op gelet dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt. Zo kunnen de inwoners van het rivierengebied veilig leven en werken in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving.