Altena komt met ‘Veerkracht en Herstelplan Corona’

5 oktober 2021, 09:13


Lokaal Nieuws

ALTENA – De coronacrisis bevindt zich in een transitiefase. Waar eerst de nadruk lag op de volksgezondheid wordt er steeds meer gekeken naar een blik op de toekomst, met meer nadruk op herstel.

Hiervoor is een Veerkracht en Herstelplan gemaakt. Dit gaat over het beperken van de lange termijneffecten, het behouden van de positieve effecten en het implementeren van de lessen die corona ons heeft gebracht. Ook geeft dit plan het kader aan waarop financiële steunverzoeken worden beoordeeld met als doel om de samenleving weer op gang te helpen. Het Veerkracht en Herstelplan moet vaststellen waarmee het college maatwerk kan bieden aan inwoners, verenigingen en ondernemers.

De gemeente Altena wil de veerkracht van groepen die nu extra hard zijn geraakt door de crisis en minder snel herstellen versterken en hierin verder investeren. Verder versterken van de openbare ruimte, versterken van een veilige en leefbare gemeente en de coronamiddelen die de gemeente vanuit het Rijk ontvangen heeft en nog zal ontvangen specifiek inzetten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.