Aanpassing tijdelijke verkeersmaatregelen Middenweg Andel – Veen

22 september 2021, 20:51


Lokaal Nieuws

ALTENA – Vooruitlopend op de aanleg van een vrijliggend fietspad zijn in de zomer tijdelijke maatregelen genomen om de snelheid en hoeveelheid verkeer op de Middenweg te verminderen.

De gemeente Altena past de tijdelijke verkeersmaatregelen aan, omdat door een deel van de maatregelen het gevoel van onveiligheid is toegenomen. Een deel van de maatregelen wordt verwijderd en er wordt gekeken naar alternatieven om de Middenweg tussentijds veilig te houden. De objecten (straatjuwelen) die een sluisje vormen worden weggehaald en kunnen elders worden ingezet. De gemeente gaat op korte termijn met aanwonenden van de Middenweg in gesprek om te luisteren naar hun suggesties, wensen en meningen over andere maatregelen die deze straat veilig moeten houden. Hierbij wordt ook een tijdelijke knip in de weg overwogen zodat er geen doorgang meer is voor gemotoriseerd doorgaand verkeer.

Omdat meer drempels tot de mogelijkheden van maatregelen behoren, gaat de gemeente ook in gesprek met busmaatschappij Arriva. De busmaatschappij is geen voorstander van meer drempels op deze route, waardoor die optie in eerste instantie niet verder is uitgewerkt. De Middenweg wordt al jaren door inwoners en aanwonenden gezien als een weg waar veel te hard gereden wordt en gevaarlijk is voor met name fietsers. De gemeenteraad heeft aangegeven te willen gaan voor een veiligere route door middel van de aanleg van een vrijliggend fietspad. De gemeenteraad neemt op 28 september hier een definitief besluit over. Als dit besloten wordt, duurt het nog enige tijd voor het fietspad er ligt. Zo moet onder andere het bestemmingsplan worden gewijzigd, moet er grond worden aangekocht en moeten routedelen voorbelast worden.