Groene Buurtkampioen in Eethen

21 september 2021, 18:45


Lokaal Nieuws

EETHEN – De eerste Groene Buurtkampioen van Altena bevindt zich in Eethen. Het prijswinnende idee is van de werkgroep Groen en Gevel.

Zij willen de tuin rond het dorpshuis verduurzamen; van een versteende omgeving naar een plek met meer bomen, planten, en een wadi om regenwater op te vangen. Na een oproep dit voorjaar kreeg de gemeente 8 ideeën binnen. Bij de beoordeling keek de jury – met leden van Natuurinclusief Altena en ANV Altena-Biesbosch – naar hoe het plan bijdraagt aan klimaatadaptatie, aan meer biodiversiteit, sociaal contact en gezondheid. Maar ook of het plan draagvlak heeft in de buurt, of het uitvoerbaar is en binnen het budget past. De gemeente vond meerdere ideeën zo waardevol, dat ze ook (deels) uitgevoerd worden. Dus ook zonder de titel Groene Buurtkampioen.

Wethouder Roland van Vugt: “Mooi dat inwoners de handschoen hebben opgepakt en fraaie ideeën hebben ingediend. Ik feliciteer de winnaars van harte met hun mooie idee. Een groene ontmoetplek, waar water weg kan, en kinderen kunnen spelen. Zo maken we Altena stap voor stap klimaatbestendiger, en een gezonde, aantrekkelijke plek.” De initiatiefnemers uit Eethen en de gemeente werken op dit moment samen de plannen uit en hopen die dit najaar uit te voeren. Met de wedstrijd Groene Buurtkampioen wil de gemeente werken aan groene buurten en dorpen, die bijdragen aan een gezonde, aantrekkelijke omgeving. Een omgeving die de gevolgen van klimaatverandering tegengaat. Een andere actie die nog loopt is het NK Tegelwippen, waarbij gemeenten de strijd aangaan waar de meeste tegels verruild worden voor groen.