Progressief Altena: ‘Cultuurevenement zal bij veel inwoners in de smaak vallen’

16 september 2021, 10:40


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Progressief Altena vindt het geen enkel probleem als het gemeentehuis in het weekend vaker open gaat voor culturele evenementen.

Volgens de partij is het gemeentehuis niet uitsluitend bedoeld voor werken en vergaderen. Als ‘Huis van de Gemeenschap’ kan het ook prima ingezet worden voor ontmoetingen tussen inwoners onderling of voor kennismaking met het rijke aanbod aan kunst en cultuur in Altena. De partij reageert daarmee op schriftelijke vragen van de SGP en fractie Pauline van den Tol, die liever niet zien dat het gemeentehuis in het weekend, en dan met name op zondag, geopend is voor evenementen, zoals Altena in Beeld dat er komend weekend wordt gehouden.

In het licht van de ambities uit de unaniem vastgestelde cultuurvisie vindt Progressief Altena dat initiatief juist ‘lovenswaardig’ en staat de partij volledig achter de medewerking die het gemeentebestuur hieraan geeft. Daarom wil de partij van het college weten of het bereid om in samenwerking met lokale partners het gemeentehuis in het weekend vaker open te stellen.