Ingebruikname van het gebied De Aanwas in Veen

11 september 2021, 17:10


Lokaal Nieuws

VEEN – Op zaterdag 11 september kwam om 11.00 uur een gezelschap van genodigden bijeen om het gebied De Aanwas in Veen feestelijk in gebruik te nemen.

Iedereen kan nu genieten van het natuurgebied, al lopend of zittend op de bank die in het gebied een plek gekregen heeft. Op deze bank staat de naam van Anne van den Hof ter nagedachtenis aan haar, een markante inwoonster van Veen. De bank is mede mogelijk gemaakt door Biesbosch Streekfonds. De ecologische invulling van dit gebied is mede met omwonenden tot stand gekomen.

Belangrijke voorwaarden voor de natuurontwikkeling van het gebied waren het behoud van het open landschap, het toepassen van inheemse soorten en kenmerkende landschapselementen, het herstellen van de stroomrug met de bijzondere vegetatie behorend tot het stroomdalgrasland. Bureau Lijmbach, tuin- en landschapsarchitectuur heeft in opdracht van de gemeente Altena de inrichting van De Aanwas vorm gegeven. Ook molenaar Sven Verbeek van de korenmolen De Hoop was bij de aanleg van de beplanting betrokken vanwege de molenbiotoop. De molen heeft vrije ruimte nodig voor een goede windvang.

Anne van de Hof was een unieke persoonlijkheid die zich tijdens haar levensperiode tomeloos inzette voor het milieu, de duurzaamheid en de biodiversiteit van in dit geval de uiterwaarden van Veen. Wie kent haar niet in Veen. Anne was ook sociaal betrokken bij het wel en wee van anderen. Ook was zij kunstzinnig. In het kader van de Open Monumentendag, ook op 11 september, is in de molen De Hoop een expositie van haar werken te zien. In december 2018 overleed Anne van de Hof na een ziekbed. Ter nagedachtenis van haar staat haar naam op het in De Aanwas geplaatste bankje, mede mogelijk gemaakt door Biesbosch Streekfonds.