Gemeente Altena wil de schulden kwijtschelden voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

13 september 2021, 17:12


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena werkt mee om gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagaffaire hun schulden kwijt te schelden. In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hierdoor kregen deze gezinnen vaak forse problemen.

Ook in de gemeente Altena is een aantal ouders gedupeerd. De Belastingdienst heeft aan de gemeente gevraagd om gedupeerde ouders te ondersteunen. Onder meer door openstaande gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden. De gemeente Altena werkt daar uiteraard aan mee.

Waarom kwijtschelden?
Het is voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire van belang de nieuwe (frisse) start te maken die ze verdienen. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. Ook de gemeente Altena zet zich in om een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Welke schulden worden kwijtgescholden?
Het gaat om bestaande schulden en openstaande vorderingen die tot en met 31 december 2020 zijn ontstaan. Schulden en openstaande vorderingen die zijn ontstaan na 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden. Hebben ouders gemeentelijke heffingen eerder gewoon betaald dan krijgen ze dit geld niet terug.

Wanneer worden de schulden kwijtgescholden?
Om schulden en vorderingen kwijt te schelden zijn actuele gegevens nodig van zowel de gedupeerde ouder als de toeslagpartner. Deze ontvangt de gemeente Altena van de Belastingdienst of van de SVHW (regionale organisatie voor de uitvoering van de OZB en andere heffingen). Gedupeerden, die zich in deze situatie bevinden krijgen daar bericht over.

Vrijlating schadevergoeding Belastingdienst
Gemeente Altena rekent de schadevergoeding (€ 30.000,–) van de Belastingdienst, die gedupeerde ouders hebben ontvangen, niet mee bij invorderingen van gemeentelijke leges en belastingen. Ook bij een aanvraag voor een bijdrage uit het Kindpakket, het Activiteitenfonds en de Regeling Bijzondere Kosten wordt deze schadevergoeding buiten beschouwing gelaten.

Nieuwe wet
Officieel treedt de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen pas in op 1 januari 2022. Deze wet vormt de grondslag voor de kwijtschelding. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan. Daarom gaan gemeenten, waaronder dus ook gemeente Altena, vooruitlopend op de wet al schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.

Wilt u een beroep doen op deze kwijtschelding?
Woont u in de gemeente Altena? En bent u in de problemen gekomen door fouten van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag? Neem contact met OnS Altena, bereikbaar via ons@gemeentealtena.nl en telefoonnummer 0183 – 51 60 60.