Altena heeft geen locaties beschikbaar voor noodopvang asielzoekers

11 september 2021, 17:14


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena heeft momenteel geen locaties beschikbaar voor kleinschalige noodopvang van asielzoekers. Dat schrijft het college in een brief naar de gemeenteraad.

Het college geeft aan gezocht te hebben naar potentiële locaties voor kleinschalige opvang. Hierbij is gekeken naar het eigen vastgoed zoals buurthuizen en sportvoorzieningen maar ook naar locaties in eigendom van derden, zoals hotels. Uit deze inventarisatie blijkt dat er op dit moment helaas geen locaties beschikbaar zijn. Grootschalige opvang van asielzoekers past volgens Altena niet bij de schaal en maat van de gemeente.

De inventarisatie volgt op een verzoek van de provincie Noord-Brabant en het Rijk, die gemeenten gevraagd hebben om op korte termijn te kijken naar extra opvanglocaties. Als de nood hoog wordt als het om asielzoekers gaat, bekijkt Altena samen met de regio hoe ze dit probleem samen kan oppakken. In 2015 boden de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem onderdak aan 50 vluchtelingen in een voormalig kantoorpand van de Rabobank in Woudrichem.