Verbod gebruik lachgas in nieuwe APV

9 september 2021, 18:19


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena bereidt een verbod op het gebruik en in bezit hebben van lachgas voor op bepaalde plaatsen in de gemeente en bij overlast.

Dit wordt opgenomen in de actualisatie van de APV: Algemene plaatselijke verordening. De gemeente geeft als toelichting aan dat binnen de gemeente sporadisch lege slagroompatronen aangetroffen worden op enkele plekken, hetgeen duidt op lachgasgebruik. Het is voor de gemeente belangrijk om het signaal af te geven dat het gebruik van lachgas niet onschuldig is. De aanpak van lachgasgebruik in de openbare ruimte is ook een signaal wat past in het “meerjarenbeleid aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren”.

Er is landelijk een algemeen lachgasverbod in voorbereiding, echter onduidelijk is wanneer dit in werking treedt. Tot die tijd kan met het van kracht worden van de nieuwe APV gehandhaafd worden op het bezit hebben en gebruik van lachgas bij overlast en op aangewezen locaties. De gemeenteraad moet nog instemmen met de wijzigingen van de APV.