Nieuw verzoek vergoeding hoogwaterschade

9 september 2021, 18:08


Lokaal Nieuws

ALTENA – In een Raadsinformatiebrief geeft de gemeente Altena aan de mogelijkheden te onderzoeken om de schade veroorzaakt door het hoogwater in juli te laten vergoeden door het Rijk.

De gemeente gaat de komende periode de schadegevallen verder in kaart brengen, samen met onder andere HISWA-RECRON en ZLTO Altena-Biesbosch. De gemeente wil vervolgens samen met deze partijen optrekken richting het Rijk. Een eerste verzoek aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit om ‘ruimhartig’ te zijn bij het bepalen van schadegebied is niet gehonoreerd. Grapperhaus geeft in zijn reactie aan dat de schade die in Altena is veroorzaakt door het hoge water niet onder de zogenoemde Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen valt.

In de gemeente Altena zijn met name agrariërs getroffen door het hoogwater medio juli. Verzekeraars dekken vaak enkel de schade door hemelwater, maar de vraag is ook in hoeverre ze de schade buiten het rampgebied Limburg, Duitsland en België vergoeden.