Cliëntervaringsonderzoek Wmo in Altena

5 september 2021, 16:06


Lokaal Nieuws

ALTENA – Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. In 2020 is het onderzoek uitgevoerd door het bureau ZorgfocuZ.

Het onderzoek gaat over ondersteuning zoals die in 2020 is uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen als input dienen om daar waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. De cliënten in de gemeente Altena zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van de Wmo. Het contact om een Wmo ondersteuning aan te vragen, krijgt een 8 als rapportcijfer.

85 % van de deelnemers aan het onderzoek ervaart de kwaliteit van de ondersteuning goed en 77 % beoordeelt de ondersteuning als positief.