Definitief ontwerp voor fietspad Middenweg is klaar

27 augustus 2021, 13:35


Lokaal Nieuws

ANDEL – Het definitief ontwerp voor een fietspad langs de Middenweg is klaar. Het is op enkele onderdelen sterk gewijzigd met een andere plek voor het fietspad en de watergang, een extra oversteekplaats voor fietsverkeer en een brug voor voetgangers.

Volgens de gemeente Altena is dit ontwerp een verkeersveilige uitwerking van het schetsontwerp dat in december 2020 aan de raad is gepresenteerd. De investeringskosten zijn in 2020 nog geraamd op € 3 miljoen op basis van het schetsontwerp. Het huidige definitief ontwerp is geraamd op € 3,5 miljoen voor zowel verwerving van de grond als de aanleg.

Het verschil is het gevolg van een gewijzigde ontwerp, waarbij niet alleen een fietspad wordt aangelegd, maar ook een nieuwe watergang aangelegd wordt. Ook zijn een extra fietsoversteekplaats, een voetgangersbrug en de aanlegkosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen in de raming opgenomen. Verwacht wordt dat in februari 2023 gestart kan worden met de aanleg en de werkzaamheden in oktober 2023 zijn afgerond. De gemeenteraad moet alleen nog instemmen met het budget.