Progressief Altena stelt opnieuw schriftelijke vragen over bijen in de Biesbosch

16 augustus 2021, 14:45


Lokaal Nieuws

ALTENA – De Biesbosch staat bekend als een prachtig natuurgebied met een grote biodiversiteit. Er zijn talloze planten en dieren te vinden, waarvan enkele zelfs beschermd zijn.

Hierover heeft Progressief Altena zich september vorig jaar laten bijpraten tijdens een bezoek aan de Biesbosch. Tijdens dit bezoek herhaalden boswachters hun zorgen over de grote aantallen bijenkasten en honingbijen die door imkers worden uitgezet om honing te produceren. Deze zorgen waren in januari aanleiding om schriftelijke vragen te stellen, waarop het college ook heeft geantwoord. De gemeente erkende dat sommige bijenkasten problemen opleveren en dat er overleg wordt gevoerd om te komen tot een oplossing. Over een belangrijk discussiepunt wilde de gemeente echter geen uitspraken doen: zorgen de grote aantallen honingbijen ook voor concurrentie met wilde bijen en andere wilde bestuivers?

Zonder antwoord op deze vraag blijven uitspraken over bijvoorbeeld wenselijke aantallen honingbijen erg lastig. Recent onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft hier alsnog antwoord op gegeven: wilde bijen en hommels delven het onderspit als gevolg van de vele honingbijen in de Biesbosch. Naar schatting staan er zo’n 2150 bijenkasten in en rond de Biesbosch, maar de onderzoekers adviseren op basis van hun studie een maximum van 150 in het hele gebied voor een goed natuurlijk evenwicht. Dit onderzoek is voor Progressief Altena aanleiding om wederom op te komen voor de natuurlijke balans en ditmaal aan de gemeente te vragen hoe zij dit onderzoek interpreteert. Vanwege zorgen over de biodiversiteit -die al langere tijd bestaan- vraagt de partij ook naar de voortgang en wanneer de gemeente zal komen met een strategie.