Andel gebruikt reces om eventuele vervolgacties te bepalen

9 augustus 2021, 08:14


Lokaal Nieuws

ANDEL – In de week van 14 juli is het resultaat van de handtekeningenactie onder inwoners van Andel, voor draagvlak voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel, gedeeld met de wethouder, gemeenteraad en ondernemer.

Het college en de raad hebben reces op dit moment en hebben aangegeven dat ze verwachten na de zomervakantie terug te komen op dit dossier. Verschillende inwoners van Andel gebruiken deze tijd om zich voor te bereiden op het te nemen besluit door college op de aangevraagde omgevingsvergunning en het bepalen van vervolgacties na bekendmaking van het besluit.

De inwoners van Andel hebben direct van zich laten horen op het moment dat bekend werd dat er vergevorderde plannen waren vanuit een ondernemer om grootschalige huisvesting arbeidsmigranten te realiseren aan de Middenweg in Andel. Deze aanvraag komt volgens inwoners niet overeen met de directe omgeving waarin deze huisvesting moet passen. “De leefbaarheid van dorp Andel voor inwoners en migranten, de verkeersveiligheid van de Middenweg en de gebrekkige communicatie vanuit ondernemer over dit plan naar belanghebbenden in het dorp zoals de huisarts, geeft geen draagvlak voor dit plan”, aldus inwoners van Andel.

Na het versturen van brieven vol vragen aan gemeente en ondernemer, het bijwonen van informatieavonden op het gemeentehuis, is door drie inwoners een handtekeningenactie gestart. Binnen een week zijn alle huizen van Andel bezocht en gevraagd naar draagvlak over het plan. Initiatiefnemers: “Natuurlijk waren er mensen niet thuis, maar we wilden vooral draagvlak inzichtelijk maken voor gemeente en ondernemer. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de inwoners van Andel geen draagvlak heeft voor de aangevraagde grootschalige huisvesting arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel.”

Volgens de initiatiefnemers van de handtekeningenactie kan de ondernemer op basis van de ontvangen informatie nogmaals naar zijn plannen kijken en bepalen of en hoe hij het noodzakelijke draagvlak van Andel serieus meeneemt in zijn aangevraagde vergunning. Hierin is het belangrijk niet alleen te kijken naar eigen economisch gewin, maar naar gewin voor alle betrokken mensen om hem heen.