Buurtbemiddelingsproject Altena ontvangt wederom Plus-certificaat

27 juli 2021, 17:58


Lokaal Nieuws

ALTENA – Vanaf juli 2021 is aan Buurtbemiddeling Altena wederom het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling op juiste wijze worden geïmplementeerd.

Sinds 2011 voert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de landelijke overkoepelende organisatie, de kwaliteitstoets buurtbemiddeling uit. Een onafhankelijke commissie beoordeelt buurtbemiddelingsprojecten met behulp van 11 kwaliteitscriteria. In de gemeente Altena bestaat Buurtbemiddeling sinds 2018. Alle inwoners van de gemeente die in een conflict- of overlastsituatie met hun buren zitten, te maken hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van dieren of kinderen, pesterijen, problemen met de tuin of erfafscheiding enzovoorts, kunnen kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van Buurtbemiddeling.

In 70% van de situaties waar Buurtbemiddeling wordt ingezet, wordt het burenconflict opgelost. Surplus voert het project uit in opdracht van de gemeente en woningcorporaties Land van Altena en Bazalt Wonen. Er is een nauwe samenwerking met de politie. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door een goed getraind en ervaren team van vrijwilligers.

Buurtbemiddeling Altena is op zoek naar vrijwilligers, enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente die een positieve bijdrage willen leveren aan een prettigere leefomgeving. Meer informatie over Buurtbemiddeling en contactgegevens zijn te vinden op www.surplus.nl/buurtbemiddeling.