Plannen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Werkendam

25 juli 2021, 17:11


Lokaal Nieuws

WERKENDAM – Er zijn plannen om op bedrijventerrein Kop van Brabant in Werkendam een grootschalig complex voor het tijdelijk huisvesten van seizoenswerkers te realiseren.

Het gaat om een tijdelijke overnachtingsplek in het piekseizoen, wanneer er veel arbeidsmigranten in bijvoorbeeld de landbouw werken. Het college heeft dit laten weten als reactie op schriftelijk vragen van raadslid Pauline van den Tol. Volgens het college is de initiatiefnemer al een aantal jaren bezig met het vinden van een geschikte locatie voor tijdelijke huisvesting. Daarover is hij continu in overleg met de gemeente. Dat heeft er ook toe geleid dat er subsidie gereserveerd is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten.

De locatie op het bedrijventerrein is sinds een half jaar bekend bij de gemeente. Er ligt hiervoor nog geen formele aanvraag, maar de gemeente heeft wel een principeverzoek voor de tijdelijke huisvesting getoetst aan de toen geldende beleidsregel. Op basis van deze principe toetsing is de initiatiefnemer nu bezig om te kijken of het plan uitvoerbaar is. Eén van de te doorlopen stappen in dit proces is een omgevingsdialoog. Wanneer de initiatiefnemer zijn plannen verder kenbaar gaat maken, is nog niet bekend.