Altena moet de komende jaren rekenen op meer wateroverlast, droogte en hitte

23 juli 2021, 17:04


Lokaal Nieuws

ALTENA – Altena moet de komende jaren rekenen op meer wateroverlast, droogte en hitte. Dat blijkt uit een rapport over de effecten van klimaatverandering dat RoyalHaskoning DHV, de gemeente Altena en Waterschap Rivierenland lieten opstellen.

De kans op hevige neerslag neemt toe. Tegelijkertijd wordt het ook warmer en droger. Altena vormt als het ware in een badkuip omgeven door rivieren, schrijven de onderzoekers. Daardoor komen effecten als wateroverlast in de laaggelegen polders en kernen, droogte in de wat hoger gelegen gebieden en hitte in de kernen steeds vaker voor. Om het gebied leefbaar te houden moeten niet alleen gemeente en het waterschap maatregelen nemen, maar ook ondernemers, boeren en inwoners bijdragen.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun eigen huis en tuin aanpassen aan het veranderend klimaat en bedrijven kunnen hun terrein klimaatbestendiger inrichten. Ook moet er ruimte komen voor waterberging en zullen projectontwikkelaars klimaatrobuust moeten gaan bouwen, aldus de onderzoekers.