Topprestatie examenleerlingen Altena College Sleeuwijk

20 juli 2021, 15:24


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – Weet u het nog? De foto van atheneumleerling Nienke van Vugt in de examenzaal bij de start van de examens? Op 17 mei startte zij, blij dat het examen ‘gewoon’ doorging, met het examen Wiskunde A in een volle examenzaal. Nu is ze één van de vele trotse geslaagden.

“Onze examenleerlingen zijn allemaal toppers!” Rector Gijsbert van der Beek laat vol trots de slagingspercentages zien: mavo 99%, havo 98%, atheneum 98%. “De omstandigheden voor deze leerlingen zijn in de afgelopen twee jaar uitzonderlijk geweest. Zowel in het voor-examenjaar als in het examenjaar zelf hadden zij te maken met een lockdown periode en maatregelen. Wat mooi is het dan als je aan zoveel leerlingen een diploma mag overhandigen.”

Op donderdag 15 juli werden de laatste examenuitslagen bekend gemaakt aan de leerlingen die examen hadden gedaan in het 3e tijdvak. De examenleerlingen hebben de mogelijkheid om in meerdere tijdvakken examen te doen goed benut, aldus dhr. Van der Beek. “De één vanwege ziekte tijdens een examenzitting, de ander om meer tijd te hebben om het examen voor te bereiden of om het cijfer te verbeteren met een herkansing. We hebben onze examenleerlingen het advies gegeven om de mogelijkheid van het spreiden van de examens over de drie tijdvakken goed te benutten. Velen hebben dat gedaan. We hebben met elkaar keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Gelet op de slagingspercentages is dit niet voor niets geweest.”

Atheneumleerling Nienke: “Afgelopen schooljaar liep onvermijdelijk een beetje anders dan anders. Toch ben ik erg blij dat er examens zijn afgenomen zoals we dat van de middelbare school gewend zijn. De examens heb ik gelukkig mooi kunnen afronden, waarop natuurlijk een diploma-uitreiking volgde. Deze uitreiking was erg leuk ingevuld en het was ondanks enige beperkingen in verband met corona toch een leuke afsluiting van de middelbare school.”