Geen geld terug voor de inwoners van Altena

18 juli 2021, 10:35


Lokaal Nieuws

ALTENA – “Inwoners merken helemaal niets in hun portemonnee van de miljoenenoverschotten in onze gemeente en dat is erg jammer”, vindt Raadslid René Roovers van CDA Altena die afgelopen raadsvergadering een voorstel indiende om het geld wat over is aan de inwoners terug te geven.

Voor de tweede jaar op rij houdt de gemeente Altena geld over. In 2019 boekte de gemeente Altena ‘een winst’ van € 8,2 miljoen, over 2020 kan de gemeente een bedrag van € 6,2 miljoen bijschrijven op de spaarrekening. Raadslid Roovers is blij dat het het college uitstekende schatkistbeheerder blijkt te zijn en zorgvuldig omgaat met belastinggeld maar wat merken de inwoners van Altena nu van al die mooie resultaten vroeg hij zich af.

Roovers diende een voorstel in met als doel een gedeelte van de winst van de gemeente terug te geven aan de inwoners van Altena. Hij stelde voor om de kosten voor het inzamelen van afval, die volgend jaar fors stijgen, minder hard te laten stijgen. “Zo geef je geld wat je niet nodig hebt terug. Het is tenslotte is het geld van onze inwoners zelf”, aldus Roovers 

Het voorstel om geld terug te geven aan de inwoners is tijdens de begrotingsbehandelingen besproken in de gemeenteraad van Altena. Door een deel van de raad werd het voorstel van het CDA omarmd, terwijl een zelfde deel van de raad tegen het voorstel was. Ook na de tweede stemronde was de uitkomst dat 14 leden van de raad voor stemden en 14 leden tegen. Een gelijk spel dus wat betekent dat het voorstel van CDA Altena om inwoners van Altena mee te laten delen in de winst niet doorgaat.