Beleidsregel Arbeidsmigranten ingetrokken

13 juli 2021, 18:44


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het college van B&W om de beleidsregel ‘Huisvesting van arbeidsmigranten 2020’ in te trekken.

In de praktijk blijkt dat de huidige beleidsregel niet voldoet aan de huisvesting zoals de gemeente dat voor ogen heeft. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de economie van Altena. Daarom zet de gemeente zich in voor goed wonen, werken en samenleven van en met de arbeidsmigrant in onze gemeente. De beleidsregel die daar nu bij gehanteerd wordt, levert daarvoor niet het gewenste resultaat op. Dat is onder meer gebleken uit de toetsing van diverse (principe) aanvragen die het afgelopen jaar zijn ingediend.

De knelpunten zitten met name op het ontbreken van een maximaal aantal arbeidsmigranten op een locatie waarbij rekening wordt gehouden met de dorpskern in de directe omgeving en de relatie met het daadwerkelijk benodigde aantal arbeidsmigranten voor het betrokken bedrijf. Het college komt nog dit jaar met een nieuwe beleidsregel die voldoet aan de huidige inzichten. Meer mogelijkheden voor maatwerk, aangepast aan de specifieke locatie moeten daar onderdeel van uit gaan maken. Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de lopende aanvraag aan de Middenweg in Andel. Hiervoor loopt de reguliere vergunningsprocedure.