Grond verwerven voor verbreding A27: een immense opgave

10 juli 2021, 22:22


Lokaal Nieuws

REGIO – De verbreding van de A27 Houten – Hooipolder betekent dat Rijkswaterstaat langs het hele stuk te verbreden weg grond moet aankopen of onteigenen. Een immense opgave aangezien het om honderden eigenaren, gemeenten, bedrijven en particulieren gaat.

De grote uitdaging bij het verwerven of onteigenen van grond voor de verbreding van de A27 zit niet in de hoeveelheid grond. Het gaat immers om verbreding van een al bestaande weg, waarbij aan de rand stroken nodig zijn. De crux bij deze opgave zit ’m echter in het grote aantal eigenaren. Omdat het tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder definitief is, staat precies vast welke grond moet worden aangekocht of onteigend. Met die eigenaren moet Rijkswaterstaat dus overeenstemming zien te bereiken.

Dat proces is in volle gang. Alle eigenaren zijn geruime tijd geleden benaderd. Een deel ervan ging eigenlijk meteen akkoord met het door Rijkswaterstaat voorgestelde aanbod. Anderen hebben wat meer moeite om afstand te doen van hun grond. Met deze groep duren de onderhandelingen uiteraard langer. En tot slot is er nog een kleine groep waarbij het vastloopt, omdat ze het aanbod onvoldoende vinden.

Voor de groep die niet instemt, zet Rijkswaterstaat een onteigeningsprocedure in gang. Doelstelling hiervan is dat iedereen die onteigend wordt, recht heeft op een volledige schadeloosstelling. Vanwege de omvang van de onteigeningsopdracht, heeft Rijkswaterstaat besloten om de te verkrijgen gronden in 3 deeltrajecten te verdelen. De organisatie moet de onteigeningsprocedure dus driemaal doorlopen.